Vinkit

5 syytä, miksi kannattaa opetella suomea

Käytännössä kaikkialla maailmassa opetetaan englantia. Se on maailman opetetuin ja eniten ymmärretyin kieli, sillä jopa 1 700 miljoonan ihmisen arvioidaan ymmärtävän englantia vähintäänkin auttavasti.

Englantiin verrattuna tuskin kukaan puhuu suomea. Suomea puhuu äidinkielenään 4,9 miljoonaa ihmistä. Toisena kielenä suomi on 0,5 miljoonalla. Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä ovat suurimmat suomea puhuvat vähemmistöt, mutta nämä vähemmistöt eivät ole kovin runsaslukuisia.

Miksi kukaan haluaisi opetella suomea, jota puhuu vain harva? Suomalaiset puhuvat hyvin englantia, joten suomen kielen opiskelu ei ole edellytys Suomessa matkustamiselle, opiskelemiselle tai asumiselle.

1. Kieli on avain kulttuurin ymmärtämiseen

Jos olet kiinnostunut jostain maasta ja sen kulttuurista, pystyt ymmärtämään sitä paremmin opettelemalla alueen kielen. Kieli on avain kulttuurin ja sen edustajien syvälliseen ymmärtämiseen. Suomeen saapuvien vaihto-opiskelijoiden ja ulkomaan komennuksella olevien työntekijöiden kannattaa opiskella suomen kieltä, Suomen kulttuuria ja Suomen historiaa, sillä sitä kautta ymmärtämys suomalaisia kohtaan kasvaa. Ymmärtämyksen avulla ulkomaalainen sulautuu helpommin osaksi suomalaista yhteiskuntaa, ja parantaa mahdollisuuksiaan löytää uusia tuttavuuksia. Se, että voi tuntea itsensä osaksi paikallista yhteiskuntaa, lisää viihtyvyyttä ja maan tapoihin tottumista.

Jos Suomeen on tarkoitus jäädä pysyvästi, kannattaa suomen kielen opiskelu aloittaa välittömästi. Vaikka suomalaiset osaavatkin melko hyvin englantia, auttaa paikallisen kielen oppiminen sopeutumista enemmän kuin mikään muu. Se, että voi asioida suomen kielellä, saa maahanmuuttajan tuntemaan itsensä nopeammin paikalliseksi – ja myös paikalliset lakkaavat vähitellen pitämästä henkilöä maahanmuuttajana. Monissa työpaikoissa suomen kielen osaaminen on välttämättömyys, joten suomen kielen mahdollisimman nopea haltuun otto nopeuttaa uuden elämän luomista tähän pohjoiseen maahan.

2. Suomen kielen osaaminen laajentaa kaveripiiriä Suomessa

Suomen lippu

Suomalaiset ovat aina yhtä ihastuneita, kun huomaavat jonkun edes yrittävän puhua suomea. Suomi on vaikea ja haasteellinen kieli, joten kielen opiskelijoihin suhtaudutaan pääsääntöisesti ymmärtäväisesti ja kannustavasti. Suomen kielen avulla vaihto-opiskelija, maahanmuuttaja tai vaikkapa au pair löytää uusia tuttavuuksia myös heidän joukostaan, jotka puhuvat vain suomea (tai jostain syystä arkailevat muiden kielten puhumista). Suomen kieltä osaava viihtyy paremmin suomalaisten illanvietoissa ja erilaisissa tapahtumissa, mitkä on järjestetty paikallisia varten – eli ilman tulkkauspalveluita. Suomenkielinen pääsee helpommin mukaan vapaaehtoistyöhön, harrastus- ja järjestötoimintaan, uskonnollisiin yhteisöihin sekä työelämään. Lisäksi hän saa varmemmin apua kysyessään reittiohjeita, tuotteen hintaa tai esimerkiksi kellonaikaa. Suomalaiset neuvovat mieluummin omaa kieltään puhuvia, mutta siinä ei useinkaan ole kyse ulkomaalaisvastaisuudesta vaan siitä, että monet suomalaiset häpeilevät puutteellista englannintaitoaan.

3. Suomen kielen osaaminen parantaa työllistymismahdollisuuksia Suomessa

On monia ammatteja, joissa vaaditaan suomen kielen osaamista. Esimerkiksi lääkärin, lähihoitajan, myyjän, taksikuskin tai vartijan on osattava suomea. Toki on myös ammatteja, joissa suomen kielen taito ei ole välttämättömyys. Siivoojan tai esimerkiksi tiskaajan ei ole pakko osata suomea, mutta monet työpaikat suosivat suomenkielisiä työnhakijoita. Jos haluaa löytää kohtuullisesti palkatun työpaikan, tulee osata suomea ainakin auttavasti.

Työelämässä suositaan paikallista kieltä osaavia, sillä paikallisella kielellä viestittäessä väärin ymmärtämisen riski on pienempi. Paikallisella kielellä saadaan kaikki informaatio selkeästi perille, mikä on usein oleellista liiketoiminnan sujumisen kannalta.

Jos työskentelee kansainvälisissä yhteyksissä eikä ole aivan varma omasta kielitaidostaan, kannattaa tärkeissä teksteissä käyttää kielentarkistusta virallisesti. Oikolukupalvelun avulla nolot tai jopa viestin merkityksen päälaelleen kääntävät virheet tulevat ajoissa korjattua.

4. Haasteista selviäminen parantaa itsetuntoa

On kovin trendikästä puhua epämukavuusalueesta. Suomen kielen opiskeleminen on vaikeaa, ja turhautumisen tunteita tulee varmasti. Jos kuitenkin jatkaa sinnikkäästi, saa roppakaupalla onnistumisen tunteita. Haasteista selviäminen parantaa itsetuntoa. Opiskelija saa uusia näkökulmia kieliin ja kulttuuriin, ja löytää merkityksellisen yhteyden sekä Suomen maahan että suomalaisiin.

5. Uusien kielien opiskeleminen on hyvää aivojumppaa

Suomen kielen opiskelu saa aivot toimimaan uudella tavalla, mikä nopeuttaa myös muiden asioiden oppimista. Monikieliset aivot eivät yksiselitteisesti ole älykkäämmät, mutta ainakin ne pystyvät toimimaan eri tavalla kuin yksikieliset. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että monikieliset aivot pysyvät terveinä pidempään. Uusien kielien oppiminen suojannee sekä dementialta että Alzheimerilta. Aivot tykkäävät uusista haasteista tuttujen rutiinien sijaan. Myös liikunta ja monipuolinen ruokavalio pitävät aivot kunnossa pitkälle vanhuuteen.